วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 22

เรียน เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1-4และ6-12
ขอเชิญดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขอบคุณได้ ครับ

Thank you Letter

รายชื่อผู้สนับสนุน

ต้องใช้ microsoft word 2003เปิดนะครับ
หากมีปัญหาขัดข้องโปรดติดต่อ ประสาร 02-354-0281
ฝ่ายเลขาฯ

ไม่มีความคิดเห็น: